Giá trị đầy đủ của thiết bị di động - Quảng cáo google

Thứ Hai, 01/02/2016, 14:21 GMT+7

Giá trị đầy đủ của di động và chuyển đổi không được theo dõi

Khi người tiêu dùng không sử dụng điện thoại di động cho tất cả các bước trong kênh mua hàng, AdWords không thể theo dõi và phân bổ chuyển đổi đó cho thiết bị. 

Vấn đề này có thể xảy ra theo bốn cách:

  • Thiết bị chéo
  • Cuộc gọi
  • Trong cửa hàng
  • Trong ứng dụng.

Chuyển đổi không được theo dõi xảy ra trên tất cả các thiết bị. Tuy nhiên, điện thoại di động thường có xu hướng có nhiều chuyển đổi không được theo dõi hơn so với các thiết bị khác vì một số lý do - kích thước màn hình nhỏ và các trang web dành cho thiết bị di động không được tối ưu hóa là hai trong số những lý do đó.

Giá trị đầy đủ của di động là gì?

Giá trị đầy đủ của di động (FVOM) chấp nhận rằng chuyển đổi trên thiết bị di động không chỉ là thương mại điện tử và rằng chuyển đổi tại cửa hàng, thông qua cuộc gọi hoặc trên máy tính để bàn có thể đã bắt nguồn từ điện thoại di động.

FVOM cũng là cách để ước tính chuyển đổi không được theo dõi và đánh giá đúng cách giá trị của di động. Việc không tính đến chuyển đổi không được theo dõi không đánh giá đúng mức thiết bị di động do đặc điểm hỗ trợ của chúng (chẳng hạn như chuyển đổi cuộc gọi và chuyển đổi tại cửa hàng). 

Làm thế nào để truy cập vào Giá trị đầy đủ của di động?

Chúng tôi đã tạo một công cụ đơn giản và trực quan nhằm giúp bạn nhập số chuyển đổi không được theo dõi ước tính và có được đề xuất điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động dựa trên Giá trị đầy đủ của di động quảng cáo Google. Hiểu giá trị đầy đủ của di động cho doanh nghiệp của bạn với Công cụ tính giá trị đầy đủ.

Nguồn: https://quangcaogoogle.muabannhanh.com/gia-tri-day-du-cua-thiet-bi-di-dong/13

Tags: google, quảng cáo google, google trên di động, quảng cáo google trên di động, Số đo, Giá trị đầy đủ của thiết bị di động, Giá trị của thiết bị di động, giá trị quảng cáo google, thiết bị di động sử dụng dịch vụ google
acrs2010.com.vn / Mua bán nhanh
Tags: google, quảng cáo google, google trên di động, quảng cáo google trên di động, Số đo, Giá trị đầy đủ của thiết bị di động, Giá trị của thiết bị di động, giá trị quảng cáo google, thiết bị di động sử dụng dịch vụ google
acrs2010.com.vn / Mua bán nhanh